WOJKOWICE KOŚCIELNE

WOJKOWICE KOŚCIELNE

Jedna z najstarszych wsi w księstwie siewierskim. Kościół paraf. św. św. Marcina i Doroty z poł. XIV w., zbudowany w miejscu pierwotnego (romańskiego) kościoła z ok. 1220 (dziś połowa prezbiterium). W XVIII w. dobudowano dwie kaplice barokowe, a kościół otrzymał barokowe wnętrze (w jednej z kaplic zakrystia). W 1945 uległy zniszczeniu wieża i konstrukcja dachu. W 1947 usunięto zniszczenia i pokryto blachą cynkową i miedzianą. Polichromia wnętrza z 1950. Obok kościoła zabytkowa plebania, a przy drodze (główne wejście do kościoła) barokowa rzeźba kamienna z 1740 św. Jana Nepomucena. Na placu kościelnym zabytkowa lipa o obw. pnia ok. 4 m. Na cmentarzu (obok drogi E 75) kamienna kaplica z 1884.