Tag: Wisła

Głębce

0 commentsPolskaBeskid ŚląskiWisła

Głębce — dzielnica Wisły położona u zbiegu potoków Łabajowa i Głębiczka oraz w dolinie powstałego z ich połączenia Kopydła, u stóp Kobylej i Kozińców. Nazwa, wspominana w dokumentach już w połowie XVIII w., wiąże się z usytuowaniem dawnego wiślańskiego przysiółka …