LUBSZA

LUBSZA

Obec na úpätí kopcov – takzvaný. Góra Grójecka a Góra Lubszecka (366 m n.p.m.), najvyššie kopce v regióne Lubliniec. Toto je Józef Lompa (1797-1863) prepracovaný 30 rokov ako učiteľ. Dnes na budove, kde žil a pracoval, pamäťová doska. W 1931 Bol tu odhalený pamätník autorovi mnohých kníh o Sliezsku (zničený v 1939 nacistami), prestavaný v r 1997.

V medzivojnovom období majetky v okolí a v samotnej Lubszi patrili Donnersmarcks zo Świerklaniec pri. Tarnowskie Góry.

Na konci obce sa nachádza neskorogotický farský kostol. sv. Jakuba z prelomu 15. a 16. storočia. s renesančnými prvkami, prestavaný v r 1600 a rozšíril sa o 1930. Obdĺžniková loď a presbytérium spevnené gotickými oporami. Veža postavená v r 1923 s baňatou helmou. V strede sú tri neskorogotické portály. Murovaný plot okolo cintorína s bránou z 1702. Vedľa neoklasicistického presbytéria z 1803.