Slovenský

Slovenský

Slovenčina patrí okrem poľštiny a češtiny do skupiny západoslovanských jazykov. Slováci od najstarších čias používali nárečia a nárečia, ktoré sa vyvíjali v určitej izolácii v dôsledku fragmentácie obyvateľstva.

Problém slovenského jazyka sa objavil počas reformácie, ktorá zaviedla do protestantskej cirkvi národné jazyky. Žalmy však boli spievané v češtine, keďže ešte neexistovala dôsledná slovenčina, čo navyše nikto neľutoval. Úlohu jazyka ako základného nositeľa národnej identity si všimli až v období osvietenstva. Koncom 18. storočia. sa katolícky kňaz Anton Bernolak pokúsil kodifikovať slovenský spisovný jazyk na základe západoslovenského nárečia, podobne ako český jazyk.

Intenzívna maďarizácia v druhej polovici 19. storočia bola významnou prekážkou v procese tuhnutia jazyka. Okrem toho maďarčina a slovenčina spolu interagovali, čo sa prejavuje v bilaterálnych jazykových pôžičkách.

Moderný slovenský jazyk je rozdelený do troch dialektov: Stredná slovenčina, Západná slovenčina a východná slovenčina, v ktorých vynikajú početné nárečia. Vznik Slovenskej republiky sa stal plnohodnotným európskym jazykom.

SLOVNÍK

Základné frázy

 

One Reply on “Slovenský”

Comments are closed.