CHRZĄSTOWICE

CHRZĄSTOWICE

Obec vo vojvodstve. Katowice. Prvá zmienka pochádza z 1229. Kláštorná dedina pôvodne patriaca kláštoru Tyniec, a w 1. 1254-1795 do kláštora Norbertine vo Zwierzynieci pri Krakove. Vlastnil hostinec a mlyn na rieke Centary. Osadou prechádzala stredoveká obchodná cesta z Krakova do Sliezska (ďalej Bydlin, Ryczów, Ogrodzieniec). Š XV š. bol v Chrząstowiciach založený kláštorný statok.

■ 2 km na východ. obec Gołaczewy, gotický murovaný kostol sv.. Márie Magdalény, na začiatku prestavaný. XX š. arch. Stefan Szyller; vyrezávaný oltár a monštrancia z 1647 s nádhernou ozdobou.