Category: Poľsko

Jún

0 komentárePoľsko

Poniwiec - potok v Ustroni, ľavobrežný prítok Visly, vzniklo spojením tokov: Gronika (alebo: Baník, vytekajúci na sever. z hornej časti Veľkej Británie. Czantorii) i Potoku Roztoki (alebo: Rastoki, spod sedla medzi Mł. Wlk. Czantorią). Názov znamená prúd tečúci „dole poľom“, …

Leat – Brúska

0 komentárePoľsko

Leat (tiež: Brúska) - umelý vodný kanál, využívajúc vody Visly a pretekajúce po jej ľavom brehu od Visly Obłaźca po Skoczów. Začína sa to vo vodnom jeze na Visle v Obłaźcu a po ňom 16 km sa vlieva do Visly v Harbutowiciach. Má …