mesiac: novembra 2019

Jún

0 komentárePoľsko

Poniwiec - potok v Ustroni, ľavobrežný prítok Visly, vzniklo spojením tokov: Gronika (alebo: Baník, vytekajúci na sever. z hornej časti Veľkej Británie. Czantorii) i Potoku Roztoki (alebo: Rastoki, spod sedla medzi Mł. Wlk. Czantorią). Názov znamená prúd tečúci „dole poľom“, …