Booking.com

Przepisy dla Podróżnych

Podróżny przyjeżdżający z kraju trzeciego:

Normy wartościowe bądź ilościowe na towary zwolnione od cła przywożone przez podróżnego z krajów trzecich (nie dotyczy krajów Unii Eurtopejskiej):
– w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 EUR,
– w transporcie lądowym – do równowartości 300 EUR,
– paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów,

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zwolnieniu podlegają następujące ilości ww. towarów:
1) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
a) papierosy – 200 sztuk lub
b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
c) cygara – 50 sztuk, lub
d) tytoń do palenia – 250 g,
2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
a) papierosy – 40 sztuk lub
b) cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub
c) cygara – 10 sztuk, lub
d) tytoń do palenia – 50 g,

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

3) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub
b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 2 litry, i
c) wina niemusujące – 4 litry, i
d) piwo – 16 litrów.

4) napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:
a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra lub
b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % – 0,5 litra, i
c) wina niemusujące – 0,5 litra, i
d) piwo – 2 litry.

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 % (Art.36. 1 AKC) (Art.56 VAT).

WARTOŚCI DEWIZOWE:

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.
Zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen na odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro.

ZWIERZĘTA DOMOWE:

Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na następujących warunkach:
– zwierzę musi posiadać identyfikator (elektroniczny lub w postaci tatuażu – wymagania w tym zakresie ustalają poszczególne państwa);
– zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
– musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).
W przypadku przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek elektronicznej identyfikacji, przeprowadzenie badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.
W przypadku podróży pomiędzy państwami członkowskimi UE zwierzę musi posiadać elektroniczny czip, paszport zwierząt, wydawany przez urzędowego lekarza weterynarii oraz musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Informacje o szczepieniu zawarte są w paszporcie zwierzęcia.
W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim.
Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.  Źródło: mf.gov.pl

 

Podróżujący w obrębie krajów Unii Europejskiej:

Orientacyjne poziomy zakupów wyrobów tytoniowych i alkoholu, które uznaje za nabyte do użytku własnego.Podróżny przewożący większe ilości wymienionych towarów, możesz zostać poproszony o udowodnienie, że są one przeznaczone wyłącznie na własny użytek. Te orientacyjne pułapy nie mogą być jednak niższe niż:
papierosy – 800 sztuk
cygaretki – 400 sztuk
cygara − 200 sztuk
tytoń − 1 kg
napoje spirytusowe − 10 litrów
wino alkoholizowane (porto, sherry) − 20 litrów
wino − 90 litrów (z czego wino musujące − maks. 60 litrów)
piwo – 110 litrów

Źródło: europa.eu

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz
Booking.com

Bestsellery

autor: Robert Sendek, Magdalena Dobrzańska-Bzowska

Cena: 31.92 zł

Najbardziej popularne

Booking.com

Bestsellery

autor: praca zbiorowa

Cena: 42.32 zł

Najbardziej popularne