Poniwiec

Poniwiec — potok w Ustroniu, lewobrzeżny dopływ Wisły, powstały z połączenia potoków: Gronika (lub: Górnika, wypływającego na pn. od szczytu Wlk. Czantorii) i Potoku Roztoki (lub: Rastoki, spod siodła między Mł. a Wlk. Czantorią). Nazwa oznacza potok płynący „po niwie”, czyli po polu. W górnej części dość głębokiej dolinki pot. Roztoki znajduje się ośrodek narciarski „Poniwiec” z wyciągiem orczykowym dł. 810 m, wychodzącym aż na siodło między Wlk. a Mł. Czantorią. W budynku dolnej stacji wyciągu 30-miejscowe schronisko dla narciarzy. Doliną Poniwca biegną częściowo znaki niebieskie (3N) szlaku z Ustronia na Wlk. Czantorię.

Poniwiec — dzielnica Ustronia o charakterze rolniczym, rozłożona w szerokiej, dolnej części doliny Poniwca. Znajduje się tu Państwowe Prewentorium dla Dzieci. Na stokach grzbietu ponad potokiem Poniwiec znajduje się duży kamieniołom z interesującymi odsłonięciami geologicznymi (3N).