Slovakisk

Slovakisk

Bortsett fra polsk og tsjekkisk, tilhører slovakisk gruppen av vestslaviske språk. Fra de tidligste tider brukte slovakker dialekter og dialekter, som utviklet seg i en viss isolasjon på grunn av fragmenteringen av befolkningen.

Problemet med det slovakiske språket dukket opp under reformasjonen, som introduserte nasjonale språk i den protestantiske kirken. Salmene ble imidlertid sunget på tsjekkisk, siden det ikke var noe konsekvent slovakisk språk ennå, som dessuten ingen angret. Språkets rolle som den grunnleggende bæreren av nasjonal identitet ble bare lagt merke til under opplysningstiden. På slutten av 1700 -tallet. den katolske presten Anton Bernolak gjorde et forsøk på å kodifisere det slovakiske litterære språket på grunnlag av den vestslovakiske dialekten, ligner det tsjekkiske språket.

Den intense magyariseringen i andre halvdel av 1800 -tallet var en betydelig hindring i prosessen med å stivne tungen. Dessuten samhandlet ungarsk og slovakisk med hverandre, noe som gjenspeiles i bilaterale språklån.

Det moderne slovakiske språket er delt inn i tre dialekter: Sentral slovakisk, Vestslovakisk og østslovakisk, der mange dialekter skiller seg ut. Med etableringen av den slovakiske republikken ble det et fullverdig europeisk språk.

ORDLISTE

Grunnleggende setninger

 

Ett svar på "Slovakisk”

Kommentarer er stengt.