Głuchowa – Hluchova

Głuchowa (czes.: Hluchova) — największa terytorialnie „dzielnica” Nydku, położona w dol. Głuchówki i na otaczających ją stokach pasma granicznego i ramienia Łączki. Nazwa „Głuchowa pod Soszowem” („dochowa unterm Soshaw”) była wzmiankowana już w 1722 r.

Przez krótki czas samodzielna wieś. Utworzył ją w 1835 r. zarząd dóbr książęcych z osiedli chałupniczych, łąk i szałasów, należących do mieszkańców okolicznych wsi: Wisły, Bystrzycy, Gródka, Nawsia i Białej jabłonkowskiej. Głuchowa obejmowała 27 gruntów chałupniczych, 19 „łąk sałaszniczych” i 2 tereny pastwiskowe. Należały one do 53 górali, z których tylko 19 miało tu własne chałupy. Tylko w 3 szałasach (2 na Łączce i 1 na Płaskim Groniu nad Kolibiskami) należących w całości do Głuchowej wypasali oni w 1837 r. 495 owiec i 155 sztuk bydła rogatego. Gdy w połowie wieku szałaśnictwo upadło po likwidacji serwitutów pastwiskowych, pozostała na groniach jedynie garstka mieszkańców, trudniących się uprawą roli. Przyłączono ich wówczas do sąsiedniej — choć odległej Bystrzycy, a następnie do Nydku.

Obecnie dawne pola w większości już zamieniono na łąki. Głuchowa nabiera coraz to bardziej charakteru rekreacyjnego. W dolinie powstają coraz to nowe „dacze”, a stare chałupy na stokach zamieniane są w domy letniskowe. W dolnej części doliny, przy drodze, górski hotel „Beskyd” (OSP Karvina).

Komunikacja autobsowa CSAD z Nydku (z przystanku przy restauracji „Nydeczanka” poniżej Rynku!). Przez dolną część Głuchowej biegną czerwone zn. z Nydku na Filipkę (25C), a od przyst. CSAD Głuchowa Setinka, w połowie długości doliny — żółte zn. na Wlk. Soszów (21Ż). Punktem wyjściowym szlaków są też Kolibiska na końcu doliny Głuchówki.

Głuchówka (też: Głuchowa; czes.: Hluchova) — duży potok (dł. 13,2 km), prawobrzeżny dopływ Olzy. Źródła na pn.-zach. stokach szczytowego spiętrzenia Wielkiego Stożka. Spływa w kierunku pn.-zach. głęboką, w większości zalesioną i prawie niezamieszkałą doliną, rozdzielającą główny grzbiet pasma Czantorii-Stożka od pasemka Łączki, po czym w Nydku skręca w kierunku pd.-zach. i w Bystrzycy uchodzi do Olzy.

Dolną częścią doliny, przez Głuchową, biegną czerwone zn. szlaku 25C. Górna część doliny, zw. Kolibiska, jest punktem wyjścia zielonych szlaków 22Z (na Mł. Stożek) i 24Z (na Filipkę).

One Reply on “Głuchowa – Hluchova”

  1. Chociaż tekst wydaje się skopiowany z wikipedii to brakuje np. takiej informacji jak źródło rzeki Głuchowa 🙂

    http:/toninapisal.blogspot.com

Comments are closed.