KOSZĘCIN

KOSZĘCIN

Wieś położona na skraju Garbu Woźnickiego w kompleksie lasów. Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego ze zbiornikiem wodnym. Centrum administracyjne i usługowe gminy.

W XVI w. wzniesiono pierwszą murowaną budowlę, rozbudowaną w XVII w. Obecny pałac i zespół zabudowań pałacowych (budynek zarządu, kaplica, zabudowania folwarczne) wzniesione zostały przez rodzinę księcia Hohenlohe-Ilgenfingen, która przejęła majątek od rodziny hr. Sobka, w rękach której był w l. 1693-1704. W Koszęcinie, po wyprawie wiedeńskiej (wg przekazów), gościć miała para królewska, u barona von Raudena. Przebudowany pałac otrzymał wystrój empirowy oraz założenia parkowe z pięknym drzewostanem.

Pałac jest budynkiem jednopiętrowym, trójskrzydłowym z neoklasycznym ryzalitem wejściowym. Z boku dobudowano kaplicę i trzypiętrową wieżę. Od 1961 siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. We wsi drewniany kościół Świętej Trójcy z 1724 z barokowym wystrojem wnętrza. Budowla o konstrukcji zrębowej, wieża o skośnych ścianach i barokowym hełmie.