Piosek – Pisek

Piosek (czes.: Pisek) — wieś w dolinie Olzy, tuż powyżej Jabłonkowa. W 1980 r. włączony do tego miasta (Jablunkov 4).

Początki Piosku sięgają XV w. Wieś powstała przy wójtostwie, którego posiadaczem był Maciej Grazycz — być może potomek wójta z sąsiedniego Bukowca. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1466 r. i dotyczy sprzedaży owego wójtostwa niejakiemu Janczowi, co potwierdził książę Wacław 5 lat później. Pierwszy urbarz z 1577 r. wymieniał 11 osadników. Wójtostwo pioseckie przestało istnieć w 1635 r., kiedy jeden z kolejnych wójtów, Adam Piasecki, sprzedał grunt wójtowski księżnej Elżbiecie Lukrecji. Po dołączeniu sąsiednich gruntów po obu stronach Olzy księżna urządziła na nich folwark. Już jednak w 1672 r. zarządcy habsburscy „kiepskie, owsiane” pola rozparcelowali i wydzierżawili, a sto lat później sprzedali dotychczasowym dzierżawcom.

Wieś, położona peryferyjnie, rozwijała się powoli: w poł. XVII w. liczyła dalej 11 posiadaczy gruntu i 15 zagrodników. Szałasów pioseczanie nie mieli: żyli z rolnictwa i rzemiosła, bydło paśli na łąkach przylegających do roli. W ręku Komory pozostawał młyn na Olzie wraz z „piłą” (tartakiem) wystawioną w 1650 r. i „wałkownią” (foluszem), założonym w 1659 r. „do wałkowania sukna wałaskiego”. Folusz ten działał aż do końca ub. wieku. Pewne ożywienie nastąpiło dopiero z końcem XVIII w. po wybudowaniu „cysorki” — drogi z doi. Soły przez Koniaków, Jaworzynkę i Piosek do Jabłonkowa. Po wybudowaniu w doi. Olzy linii kolejowej przez Piosek zwożono do tartaku w Nawsiu drewno z całej górnej części doi. Olzy.

Piosek jest punktem wyjściowym wycieczek na Girową i w masyw Wlk. Stożka (30C).

Komunikacja autobusowa ĆSAD z Jabłonkowa. Restauracja.