Jasnowice

Jasnowice — jedno z większych osiedli Istebnej, położone na wys. ok. 530–580 m na grzbiecie i stokach rozległego wzniesienia w widłach Olzy i Oleckiego Potoku. Ze względu na swe położenie i korzystny mikroklimat przez wiele dziesiątków lat jedyne miejsce w Istebnej, w którym uprawiano żyto.

Pierwszą wzmiankę o Jasnowicach zawiera urbarz z 1577 r. — są one najstarszym punktem osadniczym na terenie Istebnej. W 1619 r. liczyły 4 gospodarstwa zagrodnicze. Założone jako oddzielna osada, zostały połączone z Istebną dopiero w XIX w., lecz jeszcze do lat międzywojennych jasnowickie domy miały odrębną od reszty wsi numerację. Według tradycji, nazwa pochodzi od sekty zwanej jasnowidzami, której członkowie, uciekając przed prześladowaniami religijnymi, tu się osiedlili.

Droga wiodąca od Krzyżowej w Jaworzynce na zach., południowymi podnóżami jasnowickiego wzgórza, przekraczająca Olecki Potok a następnie schodząca zboczami Bukowskiej Kępy do doi. Olzy i do Jabłonkowa, jest fragmentem dawnej drogi cesarskiej („cysorki”). Przez trzy wieki, aż do podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 r., była głównym traktem komunikacyjnym łączącym Istebną, Jaworzynkę i Koniaków ze światem. W 1993 r. otwarto przejście „Istebna Jasnowice” na Potoku Oleckim dla małego ruchu granicznego, a w 1995 r. uruchomiono tu międzynarodowe przejście graniczne.

Komunikacja autobusowa z Istebną i Wisłą.

Przez Jasnowice biegnie żółty szlak z Jaworzynki Trzycatka na Stożek (14Ż).