Pogórze Ondawskie

Pogórze Ondawskie

Pogórze Ondawskie jest to region geograficzny we wschodniej Słowacji, w Beskidach Środkowych, graniczący od zachodu – z Górami Czerchowskimi, od północy – z Beskidem Niskim, od wschodu – z Bieszczadami Zachodnimi, a od południa z Górami Tokajsko – Slańskimi i z Niziną Wschodniosłowacką. Najwyższym wzniesieniem tego pasma jest Stebnicka Magura (900 m n.p.m.). Krajobraz Pogórza Ondawskiego tworzą obszerne doliny rzeczne i niewysokie wzgórza. Grzbiety są porośnięte lasem liściastym, w którym przeważają dęby i buki, natomiast doliny są zajęte pod użytki rolnicze, a prowadzą przez nie liczne szlaki turystyczne. Przez to pogórze przepływają rzeki Topla i Ondava, a na nim leżą Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Vranov nad Topľou i Giraltovce. Klimat w tym rejonie ma charakter przejściowy pomiędzy klimatem atlantyckim i kontynentalnym, co oznacza, że wiosną, zimą oraz jesienią wieją tu ciepłe i suche wiatry południowe, które powodują częste, dające się we znaki zmiany pogody. Średnia temperatura roczna wynosi tutaj od 4°C do 8°C, a największe opady deszczu przypadają na miesiące czerwiec i lipiec. Pod względem florystycznym występuje tu niesamowite bogactwo roślin kwitnących, jak chociażby ciepłolubna róża francuska, kokoryczka wonna. W lasach kwitną takie rośliny jak np. przebiśniegi, cebulica dwulistna, czosnek niedźwiedzi. Występuje tu również kilka gatunków roślin z rodziny storczykowatych, a mianowicie podkolan biały, sto plamek plamisty.
Natomiast fauna jest typowa dla całych Beskidów. Dużej liczebności zwierzyny sprzyjają małe zaludnienie tej krainy oraz rozległe obszary leśne. W tutejszych lasach żyją: jelenie, sarny, dziki, zające, niedźwiedzie, rysie, żbiki, wilki, kuny i lisy. Nie można zapomnieć o ptactwie, których występuje tutaj ok 140 gatunków. Spośród nich należy wymienić orlika krzykliwego, orła przedniego, myszołowa, puchacza i głuszca. W dolinach występują takie ptaki jak bocian czarny i dzięcioł trójpalczasty, a w porze letniej dostrzec można rzadkie gatunki motyli, jak np. pazia żeglarza i niepylaka mnemozynę. Pogórze Ondawskie jest wspaniałym miejscem dla miłośników przyrody dziko rosnącej. Jest też doskonałym miejscem dla ukojeniu zmęczonego ciała i zestresowanego umysłu.