Madahora (929 m n.p.m.)

Madahora (929 m n.p.m.)

Szczyt Madahora, dla wielu turystów, za pewne okaże się ciekawym miejscem, które warto nie tylko zdobyć, ale również i odwiedzić. Ponieważ to jego teren obejmuje nie tylko piękne obrazy przyrody, ale również i specjalne rezerwaty, w których to znajdują się najbardziej interesujące elementy. Mianowicie wczytując się, w co po niektóre treści nawiązujące do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego możemy dowiedzieć się, że na jego terenie oprócz drzew mających po sto lat znajdują się również liczne jaskinie i nietypowa przyroda. Dlatego też każdy miłośnik, tego, co jest prawdziwe i nieskażone powinien udać się do Beskidu Małego. Tereny szczytu Madahora mierzącego 929 m n. p. m. są przygotowane pod każdym względem na przyjęcie turystów. Ponieważ obfitują nie tylko w ścieżki jakimi można dostać się na szczyt Madahory, ale również różnego rodzaju trasy rowerowe, jak również i wiele innych ciekawych atrakcji. Poza tym sama budowa geologiczna powyższego szczytu może intrygować. Ponieważ jak wiadomo w okolicach szczytu Madahory znajdują się wychodnie skalne zbudowane z piaskowców. Co po niektóre z nich mierzą nawet po kilkanaście metrów, a co za tym idzie krajobraz jaki wokoło się znajduje, pięknie zostaje urozmaicony. Skupiając się jednak jeszcze na występujących rezerwacie na tych terenach warto wspomnieć, że jego rozpiętość obejmuje dwa województwa. Mianowicie śląskie jak również i małopolskie. W województwie śląskim gmina jaka może poszczycić się rezerwatem to Ślemień, a w województwie małopolskim Andrychów. Warto również uściślić, że Madahora nosi drugie określenie, nawiązujące do jej budowy. Ponieważ jak wiadomo jej kształt jest bardzo zróżnicowany, a co za tym idzie innym określeniem cechującym ten szczyt jest Łamana Skała. Warto o tym pamiętać, ponieważ w każdym z źródeł informacji z jakimi mamy do czynienia stosowane są oba określenie. Które osoby niezaznajomione, mogą wprowadzić z znaczny błąd. Zatem pamiętajmy, że góry są nie raz zaskakujące, a co za tym idzie warto wgłębiać się w wiedzę o nich.