Leszna Górna

Leszna Górna — wieś w gm. Goleszów, położona w dol. Lesznianki. Część osady znajduje się już po czeskiej stronie granicy (Horni Liśtna). Nazwa wsi, posiadająca ten sam źródłosłów co Leszna Dolna, występowała też w postaci „Niemiecka Leszczna”.

Wieś, wzmiankowana po raz pierwszy w 1305 r., posiadała parafię już w końcu XIII w. W 1529 r. Leszną otrzymał w darze od Wacława II, księcia cieszyńskiego, Jan Czelo — kanclerz na dworze cieszyńskim. Na przełomie XVIII i XIX w. na terenie wsi kopano rudę żelaza dla huty w Ustroniu.

W Lesznej urodził się dr Jan Pindór (1852-1924) — pastor, erudyta i podróżnik, a także Józef Kożdoń (1873-1949) — przywódca separatystycznego, antypolskiego ruchu „Ślązakowców”, założyciel (w 1909 r.) proniemieckiej Śląskiej Partii Ludowej i do 1938 r. burmistrz Czeskiego Cieszyna. W latach 1915-1922 kierownikiem szkoły był tu Walenty Krząszcz (1886-1959), nauczyciel i pisarz regionalny posługujący się niestylizowaną gwarą cieszyńską, autor szeregu powieści i kilkunastu sztuk o tematyce ludowej (m.in. „Wesele cieszyńskie”) oraz pamiętnika pt. „Księga życia”. W Lesznej Grn. urodził się też Paweł Musioł (1905-1943) — pedagog, literat i publicysta, działacz polityczny i społeczny na Górnym Śląsku, założyciel grupy „Kuźnica” (1935), skupiającej młode środowisko literackie Śląska. Za organizowanie ruchu oporu w czasie okupacji (Tajna Organizacja Wojskowa i Związek Walki Zbrojnej, w którym kierował Inspektoratem Cieszyńskim i Bielskim) aresztowany przez gestapo w 1941 r. i zgilotynowany w więzieniu katowickim.

Pierwotny kościół w Lesznej Grn., drewniany, w okresie reformacji był w rękach protestantów. Obecny kościół p.w. św. Marcina pochodzi z lat 1719-1731. Murowany, jednonawowy, z kwadratową wieżą od zach., utrzymany jest w stylu późnobarokowym. Zawiera cenne wyposażenie późnobarokowe z 2 ćw. XVIII w. W obejściu ołtarza renesansowa płyta nagrobna rycerza Czelo z Czechowic z końca XVI w. Na cmentarzu przykościelnym płyta nagrobna z 1678 r., późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena oraz krzyże żeliwne, pochodzące z hut w Ustroniu i Trzyńcu. We wsi ostatnie relikty budownictwa drewnianego.

Drogowe przejście graniczne (czynne całą dobę), uruchomione w 1993 r., znakomicie skraca i przyspiesza przejazd np. z Ustronia do Trzyńca.

Komunikacja autobusowa z Cieszyna. Restauracja. Punkt wyjścia wycieczek na Tuł oraz Mł. i Wlk. Czantorię (1S).