Leszna Dolna – Dolni Liśtna

Leszna Dolna (czes. Dolni Liśtna) — dawniej wieś, położona u ujścia Lesznianki do Olzy, obecnie dzielnica Trzyńca (od 1946 r., jako „Trzyniec V”). Nazwa, pochodząca od gwarowego „łyska” (leszczyna), brzmiała pierwotnie „Leszczna”. W odróżnieniu od Lesznej Górnej (L. Niemieckiej) używano też nazwy „Polska Leszczna”.

Wieś wzmiankowana była po raz pierwszy ok. 1305 r. — liczyła wówczas 20 łanów. W 1335 r. była już parafią.

W 1921 r. Leszna Dolna liczyła 1329 mieszkańców, z tego 923 Polaków (prawie 70%). Obecnie ma 5045 mieszkańców, z tego 981 Polaków (19,4%). W Lesznej Dln. urodził się Karol Buzek (1882-1936) — pedagog, działacz oświatowy, aktywny obrońca szkoły polskiej na Śląsku Cieszyńskim przed zakusami utrakwizacyjnymi i germanizacyjnymi. Był autorem wielu prac z zakresu fizjografii Ziemi Cieszyńskiej, m.in. pierwszej polskiej mapy geologicznej regionu. W latach 1923-1933 był prezesem ZG Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, a w latach 1910-1928 członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Turystycznego, a następnie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Od 1991 r. przy miejscowym Kole PZKO działa zespół regionalny „Lysznica”.

Na Jagodnej wytyczona „Ścieżka przyrodnicza”.

Komunikacja autobusowa (miejska) z centrum Trzyńca.