Dzięgielów

Dzięgielów — wieś (gm. Goleszów) nad Puńcówką, wzmiankowana po raz pierwszy (jako Zengilow) w 1305 r. Od lat 1494-96 do początku XVII w. w posiadaniu rodziny Czelów z Czechowic, jednego z najwybitniejszych rodów szlacheckich Księstwa Cieszyńskiego. Następnie w posiadaniu rodziny Goczałkowskich, w ostatnich latach XVIII w. w rękach barona Józefa Beesa, później własność Komory Cieszyńskiej.

Na wsch. skraju wsi zamek, wzniesiony z końcem XV w. przez Czelów. Po zniszczeniach wojny 30-letniej odbudowany w poł. XVII w. przez Jana Goczałkowskiego i ponownie przebudowany w latach 60-tych XVIII w. staraniem Antoniego Goczałkowskiego i jego żony, hrabianki Prażma. Obecnie 3-skrzydłowy, z sienią na przestrzał w skrzydle zach., prowadzącą ongiś na czworoboczny, zamknięty dziedziniec (skrzydło wsch. wyburzone). Utrzymany w stylu późnorenesansowym z elementami barokowymi. Przy skrzydle pn. dobudowane dodatkowe ramię. Portal sieni pochodzi z przełomu XVI/XVII w., nad nim podwójny kartusz z herbami Śreniawa (Goczałkowskich) i Odrowąż oraz datą 1768. Od dawna zaniedbany, wykorzystywany był przez gminę jako budynek mieszkalny. Obecnie w rękach prywatnych.

W pn. części wsi w przysiółku „Na Kępie” zasłużony ewangelicki Zakład Opiekuńczy „Eben-Ezer”, założony w 1923 r. z inicjatywy pastora Karola Kubisza.

Komunikacja autobusowa z Cieszyna. Restauracja, poczta.

Punkt wyjściowy na Jasieniową, Tuł, Mł. i Wlk. Czantorię.