Turbacz (1310 m n.p.m.)

Turbacz (1310 m n.p.m.)

Turbacz je další hora zařazená do Koruny polských hor. Je to nejvyšší vrchol Gorce v centrálním bodě pohoří. Dlouho se považuje za další turistickou destinaci. Protože tato hora se používá při nejrůznějších oslavách. Totiž Festival hor, při kterém každý rok druhou neděli v srpnu, se koná slavnostní mše v Papežské kapli na oběšenci. Důležitý prvek této hmoty, existuje na tom fakt, že ji navštěvují horalé procházející horami, a to i z velmi vzdálených míst. Trasa cyklomaratonu navíc vede přes Turbacz, se hraje každoročně v létě. To také stojí za zmínku, že toto místo se vyznačuje velmi rozsáhlou křižovatkou turistických cest. Protože, jak se můžete dozvědět, z Turbacze je sedm horských hřebenů. Zajímavý je i fakt, který o tom vypovídá, že samotný vrchol Turbacz již nepatří do národního parku Gorce, protože už je za svými hranicemi. Bez ohledu na to však mnozí považují toto místo za mimořádně zajímavé, a proto stojí za návštěvu. Jaro a Turbacz jsou ale výhledově nejkrásnější. Protože právě v této době jsou horské paseky krásně zdobené přírodou, což u mnohých vyvolává obdiv. Protože si představme, jaký musí být výhled s obrovskými plochami mýtin, se spoustou krásných horských květin. Jedním slovem nenahraditelný pohled. Proto bylo rozhodnuto, že na hoře Turbacz bude postaven kryt. A je to, a že turisté, kteří mají zájem, mohou zůstat v těsném kontaktu s přírodou déle, což je naprosto potěší. Kromě toho je kryt velmi působivá budova, což v mnohých z nás ještě více umocňuje touhu tam zůstat. Užijte si proto krásu tohoto místa. Výška krytu Turbacz je 1283 m n. p. m, a samotný vrchol je 1310 m nad mořem. p. m. Dá se tedy říci, že vybudovaný přístřešek se nachází prakticky úplně nahoře, a proto je zřejmé, že z něj budou krásné výhledy.