červen

Poniwiec - potok v Ustroni, levobřežní přítok Visly, vznikl sloučením proudů: Gronika (nebo: Horník, proudící na sever. z vrcholu Velké Británie. Czantorii) i Potoku Roztoki (nebo: Rastoki, zpod sedla mezi Mł. Wlk. Czantorią). Název znamená proud tekoucí „dolů po poli“, tedy v terénu. V horní části dosti hlubokého údolí se potí. Roztoki je lyžařské středisko "Poniwiec" s vlekem na T-bar, délka. 810 m, zasahující až do sedla mezi Velkou Británií. a Mł. Czantorią. V budově dolní stanice vleku 30místná lyžařská chata. Údolím Poniwiec procházejí modré značky (3N.) stezka z Ustroně do Velké Británie. Czantorię.

Poniwiec - zemědělská čtvrť Ustroń, široce roztažený, spodní část údolí Poniwca. Je zde Národní dětská preventiva. Na svazích hřebene nad potokem Poniwiec je velký lom se zajímavými geologickými expozicemi (3N.).