CHRZĄSTOWICE

CHRZĄSTOWICE

Vesnice ve vojvodství. Katovice. První zmínka pochází z 1229. Klášterní vesnice původně patřící klášteru Tyniec, a w 1. 1254-1795 do kláštera Norbertine ve Zwierzyniec u Krakova. Vlastnil hostinec a mlýn na řece Centary. Osadou procházela středověká obchodní cesta z Krakova do Slezska (dále Bydlin, Ryczów, Ogrodzieniec). Š XV š. byl v Chrząstowicích založen klášterní statek.

■ 2 km na východ. vesnice Gołaczewy, gotický zděný kostel sv.. Máří Magdalény, na začátku přestavěn. XX š. od arch. Stefan Szyller; vyřezávaný oltář a monstrance z 1647 s krásnou výzdobou.