Beskidy Pokucko-Bukowieńskie

Beskidy Pokucko-Bukowieńskie

Wspominając już o Beskidach, obowiązkiem jest również wspomnieć o części określanej mianem Beskidy Pokucko – Bukowieckie. Które to są najdalej wysuniętą częścią Beskidów. Wysuniętą na południowy wschód. Dlatego też obejmuje ona terytorium Ukrainy, a nawet niewielką część Rumunii. Dolinami, które identyfikuje się właśnie z powyższymi terenami to dolina Prutu i Suczawy. Które można zaliczyć do części Beskidów Lesistych. Zatem oczywistym jest fakt mówiący o tym, że tereny te również będą trudnymi, a zarazem urokliwymi dla wielu turystów wybierających się w te okolice na jakiekolwiek wyprawy. Jednak to dotyczy tylko wyższych poziomów gór. Doliny wbrew pozorom są gęsto zaludnione, a co za tym idzie w dużej mierze użytkowane rolnie. Dlatego też z roku na rok co raz bardziej w tych okolicach rozwija się turystyka. Dolina Prutu, jednak na dzień dzisiejszy króluje, ponieważ na jej terenie znajdują się dwa ośrodki Worochta i Jaremcz. Wracając jednak jeszcze do kluczowych elementów jakie w Beskidach występują, czyli do gór, warto przyswoić zainteresowanym, że Beskidy Pokucko – Bukowieńskie cechują się dwoma szczytami. Mianowicie Hordje i Biała Kobyła, wznoszącymi się na wysokość 1473 m n. p. m. Rzeźba zaś jaką cechują się tamtejsze tereny, może być określona jaki średniogórska. Czyli jednym słowem osiągalna dla wszystkich, jednakże tylko w miejscach, w których to są wyznaczone szlaki. Każde zboczenie z któregoś z nich, opiera się tylko na naszych umiejętnościach i rozsądku. Ostatnim z elementów, o którym nie można zapomnieć opisując Beskidy Pokucko – Bukowieńskie, jest występowanie grupy etnicznej Hucułów. Czyli społeczności, która w brew pozorom prowadziła samotniczy tryb życia. Ponieważ każde z gospodarstw, były od siebie znacznie pooddalane, po to, a żeby każdy gospodarz mógł mieć świadomość, że sam dba o tereny na jakich się rozwija. Ich chaty charakteryzowały się jedną izbą mieszkalna, która była obudowana wieńcem pomieszczeń gospodarskich. Wielu sama ta wiedza intryguje, a co za tym idzie skłania do tego, a żeby zobaczyć tę grupę etniczną i ich życie.