Beskid Śląski

Wierch Skalnity (762 m) — niewybitna kulminacja w grzbiecie, który odgałęzia się w kierunku pn.-wsch. od głównego wododziału Wisły i Odry, między Cieślarem a Wlk. Soszowem. Nazwa odnoszona jest również do całego rozległego wzniesienia, które dominując od zach. nad centrum Wisły, oddziela dolinę Jawornika na pn. od doliny Dziechcinki na pd. Na rozległych polanach grzbietowych, które były do poł. ub. wieku żywym ośrodkiem pasterstwa (szałas „Skolnity”), rozrzucone są domostwa osiedla o tej samej nazwie.

Wilcze — duży przysiółek w Istebnej, rozłożony na pn. stokach Młodej Góry nad dolinką Prądowca i na wąskim grzbiecie, oddzielającym dolinkę tego potoku od doliny Olecki. Pd. skrajem przysiółka biegnie szlak 13Z.

W Pasiekach (czes.: V Pasekach) — duże osiedle Bystrzycy, rozrzucone wysoko (500-700 m npm) na polanach, pokrywających grzbiet odchodzący od szczytu Łączki ku pn.-zach., w widły Olzy i Głuchówki. Nazwa „pasieka” (miejsce „posieczone”, polana wyrąbana w lesie), spotykana powszechnie we wsiach Beskidu Śl., związana jest z XVII-i XVIII–wiecznym ruchem osadniczym, w ramach którego powstawały pierwsze stałe osiedla na stokach gór, w miejscach dotychczas pokrytych lasami. Komunikacja autobusowa CSAD (kursy z Bystrzycy). Sklep, restauracja. Przez osiedle biegnie żółty szlak (26Ż) z Bystrzycy na Łączkę i Filipkę.

Wróżna (571 m, czes.: Vrużna) — góra w grzbiecie granicznym, odchodzącym od Mł. Czantorii w kierunku zach., nad Trzyniec. Jej wierzchowina, rozciągnięta ze wsch. na zach., ma trzy kulminacje (wschodnia najwyższa, zachodnia najniższa — 531 m — już po czeskiej stronie). Zbudowana z wapieni i łupków cieszyńskich, słabo zalesiona, pokryta jest w większości łąkami, rzadkimi zagajnikami i kępami zarośli. U jej pn. podnóży, w dolinie Lesznianki, rozłożyła się wieś Leszna Górna, natomiast pd. stoki opadają ku Wędryni. Grzbietem Wróżnej i przez jej najwyższy wierzchołek biegnie czerwony szlak z Trzyńca na Wlk. Czantorię (16C), zaś w przełączce między wierzchołkiem Wróżnej a Małym Ostrym dochodzi do niego szlak zielony z Wędryni (18Z).

Zagój (512 m) — niewielkie wzgórze wysunięte nieco na zach. od wododziału Wisły i Odry, na pd.-zach. od Cisownicy, a na pn. od góry TUł. U pn.–zach. podnóży wzgórza stoi schronisko PTTK „Pod Tułem”, a jego zach. podnóżami przechodzi czarny szlak z Goleszowa na Wlk. Czantorię (1S). Zagój zbudowany jest z wapieni cieszyńskich, widocznych w niewielkim łomie na wsch. od schroniska. W wapieniach tych powstała niewielka jaskinia („Jaskinia Na Górze”) o jednym korytarzu dł. 8 m. Na wzgórzu utworzono rezerwat przyrody „Zadni Gaj” (pow. 6,4 ha), w którym wśród mieszanego lasu rosną 42 okazy drzewiastych cisów (Taxus baccata) naturalnego pochodzenia.

Zelena hora (604 m) — Zielona.

Zielona (604 m; czes.: Zelena hora) — wyraźne, zalesione wzniesienie, jakim kończy się grzbiet, wybiegający z masywu Girowej ku pn., w widły Olzy i potoku Lyski. W siodle, ograniczającym Zieloną od masywu Girowej, polany z osiedlem Płoniawa, zaś na jej zach. stokach — osiedle Jabłonkowa o nazwie Wyżnie Lyski. Zach. stokami Zielonej, wzdłuż dolnej granicy lasu, biegną zielone zn. szlaku 33Z z Nawsia na Girową.

Zimny (na mapach również, niewłaściwie: Pod Stoźkem; 660-700 m) — przysiółek Nawsia, rozrzucony ponad doi. potoku Radwanów, na pd. zboczach grzbietu łączącego Wlk. Stożek z ramieniem Filipki i Łączki. Duży kompleks hotelu górskiego „Stożek” (Horska chata „Stożek”) z zespołem drewnianych „chatek” i niewielkim basenem kąpielowym. Dojazd samochodem z Nawsia. Przez przysiółek biegną zn. czerwone szlaku 30C, tu również początek zn. żółtych 23Ż.

Żihla (miejsc.) — Szygła.