Beskid Myślenicki

Beskid Myślenicki

Blisko siedemdziesiąt tras turystycznych, przy czym wiele nieoznakowanych, a także kilka możliwość wyboru krótszych ich wariantów. Płaskie i długie grzbiety pasm górskich zachęcają do rodzinnych spacerów, wycieczek rowerowych, a w zimie do uprawiania narciarstwa rekreacyjnego. Beskid Myślenicki to pasmo górskie obejmujące zachodnią część Beskidu Wyspowego oraz wschodnia Beskidu Makowskiego, którego granice wyznaczają dolina Skawy, Raby i Stradomki. W rzeczywistości sam Beskid Myślenicki nie stanowi jednostki geograficznej, lecz jego nazwa została stworzona na potrzeby literatury turystycznej, która pojawiła się już w dwudziestoleciu międzywojennym. Cały Beskid Myślenicki, pomimo postępujących zmian wynikających z działalności człowieka, stanowi dużą atrakcję turystyczną. W jego obrębie można wyróżnić kilka obszarów przeznaczonych do pieszych wędrówek zgodnie z wyznaczonymi trasami: region obejmujący góry Kotuń i Parszywka, Dalin i Pasmo Babicy, Kosowa Góra, pasmo Łysiny, masyw Zębolowej oraz Pasmo Glichowca. Jako jedną z największych atrakcji turystycznych wymienia się przepiękną panoramę rozciągającą się z wyższych partii gór. Na turystów czeka też wiele pomników przyrody (ponad sześćdziesiąt), takie jak: Cisy im. prof. Mariana Raciborskiego znajdujące się w miejscowości Harbutowice, których wiek określa się na blisko 700 lat, a same drzewa mają około 10 metrów wysokości i ponad 300 cm obwodu pnia; głazy narzutowe w Nowej Wsi czy Diabelskie Kamienie w Dąbiu i Rudniku. Na tym terenie znajduje się dwa rezerwaty krajobrazowe (uznawane za pomnik przyrody); „Zamczysko nad Rabą” w Myślenicach oraz „Las Gościbia” w Harbutowicach. Wędrując po tym urokliwym terenie natrafić można także na malownicze wodospady. Za jeden z najciekawszych często wskazuje się mający około 2 metrów wysokości, wodospad na potoku Suszanka, gdzie samo dotarcie nie należy do najłatwiejszych. Także na grotołazów czeka tu kilka jaskiń, jednak są one w formie wąskich szczelin i mogą z nich korzystać tylko osoby posiadające kwalifikacje.