CHRZĄSTOWICE

CHRZĄSTOWICE

Wieś w woj. katowickim. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1229. Wieś klasztorna należąca początkowo do klasztoru tynieckiego, a w 1. 1254-1795 do klasztoru Norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem. Posiadał karczmę i młyn na rzece Centary. Przez osadę przebiegał średniowieczny trakt handlowy z Krakowa na Śląsk (dalej Bydlin, Ryczów, Ogrodzieniec). W XV w. powstał w Chrząstowicach folwark klasztorny.

■ 2 km na wsch. wieś Gołaczewy, gotycki kościół murowany św. Marii Magdaleny, przebudowany na pocz. XX w. przez arch. Stefana Szyllera; rzeźbiony ołtarz oraz monstrancja z 1647 o pięknej ornamentyce.