Kategoria: Polska

Poniwiec

0 commentsPolska

Poniwiec — potok w Ustroniu, lewobrzeżny dopływ Wisły, powstały z połączenia potoków: Gronika (lub: Górnika, wypływającego na pn. od szczytu Wlk. Czantorii) i Potoku Roztoki (lub: Rastoki, spod siodła między Mł. a Wlk. Czantorią). Nazwa oznacza potok płynący „po niwie”, …

Młynówka – Młynka

0 commentsPolska

Młynówka (też: Młynka) — sztuczny kanał wodny, wykorzystujący wody Wisły i biegnący wzdłuż jej lewego brzegu od Wisły Obłaźca do Skoczowa. Początek bierze w jazie wodnym na Wiśle w Obłaźcu i po 16 km uchodzi do Wisły w Harbutowicach. Posiada …