Kategoria: Czechy

Nawsie

0 commentsCzechyBeskid ŚląskiNawsie

Nawsie (czes.: Navsi) — duża wieś w dolinie Olzy, położona na jej prawym brzegu, pomiędzy ujściami jej dwóch prawobrzeżnych dopływów, potoków: Kostków i Rogowiec. W 1960 r. włączona do Jabłonkowa, od 01.01.1994 r. ponownie samodzielna gmina. Obejmuje osiedla: Kostków, Jasienie, …