Beskid Żywiecki

BORACZY WIERCH (1244 m) — kulminacja w grzbiecie Lipowskiej*, na zachód od jej wierzchołka, oddzielona szerokim i płytkim siodłem. Sam wierzchołek i północne stoki opadające w kierunku doliny Żabnicy* porasta przerzedzony las górnoreglowy. Po południowej stronie szczytu znajduje się ciąg hal, z których najbliższa wierzchołka to Bacmańska Hala*. Na niektórych mapach i opracowaniach spotyka się bledną nazwę „Motyków Wierch” przeniesioną z nazwy stosowanej niekiedy do części Hali Bacmańskiej. Szlaki nie przebiegają przez wierzchołek Boraczego Wierchu lecz nieco na południe od linii grzbietu oraz przez przełęcz na wschód od szczytu. Trasy: 5S/Ż, 6Z.

BIEGUNSKA HALA — położona na grzbiecie Lipowskiej* i Bora-czego Wierchu*, na zachód od Hali Lipowskiej. Jedna z większych w tej części Beskidu Żywieckiego. Od linii grzbietu opada na stok w kierunku południowym. W górnej części sięga poziomicy 1200 m. Była halą wypasową. Leży na na obszarze gminy Ujsoły. Według danych z 1930 roku należała do siedmiu gospodarzy z Ujsół* i Cięciny*.