Bażanowice

Bażanowice — wieś w gminie Goleszów, położona w dol. Bobrówki (Padoni) na zach. od Cieszyna, przy drodze i linii kolejowej z Cieszyna do Goleszowa.

Wieś wzmiankowana była po raz pierwszyw 1523 r. W końcu XVIII w. jej właściciel, Saint-Genois, odsprzedał ją księciu sasko-cieszyńskiemu Albertowi. W 1922 r. majątek przekazany został cieszyńskiej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. W 1933 r. w XIX-wiecznych zabudowaniach byłej Komory Cieszyńskiej uruchomiła ona (z inicjatywy dra Tadeusza Rylskiego) eksperymentalną serowarnię, która podjęła prace nad wyrobem miejscowego sera typu ementalskiego. Po przeniesieniu WSGW w 1950 r. do Olsztyna, obecnie działa tu Zakład Doświadczalny Serowarstwa PAN.

Do zabytków Bażanowic zaliczyć należy zabudowania majątku z I poł. XIX w., w tym piętrowy budynek mieszkalny — tzw. Zamek, oborę i parterowe budynki gospodarcze. Przy drodze późnobarokowa, kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1770 r.

Bażanowice są miejscem urodzenia wybitnego polskiego działacza narodowego Śląska Cieszyńskiego, Pawła Stalmacha (1824-1891), współzałożyciela i redaktora pierwszego polskiego pisma na Ziemi Cieszyńskiej — „Tygodnika Cieszyńskiego” (1848 r.; przekształconego w 1851 r. w „Gwiazdkę Cieszyńską”), inicjatora założenia Czytelni Ludowej (1861) i Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego (1885).

Komunikacja PKP (przyst. na linii Cieszyn-Goleszów) i autobusowa (linie Cieszyn-Ustroń). Gospoda, bar.

Punkt wyjścia wycieczek na Jasieniową i Tuł oraz w masyw Czantorii.