Miesiąc: listopad 2019

Nydek

1 commentsCzechyBeskid ŚląskiNydek

Nydek (czes.: Nydek) — rozległa wieś u zach. podnóży pasma granicznego, położona w doi. (—>) Głuchówki i jej dopływów:  Strzelmej i Górskiego Potoku. Liczy ok. 48 km2 powierzchni i 2,2 tys. mieszkańców. Jej teren sięga po grzbiet graniczny na znacznej …

Nawsie

0 commentsCzechyBeskid ŚląskiNawsie

Nawsie (czes.: Navsi) — duża wieś w dolinie Olzy, położona na jej prawym brzegu, pomiędzy ujściami jej dwóch prawobrzeżnych dopływów, potoków: Kostków i Rogowiec. W 1960 r. włączona do Jabłonkowa, od 01.01.1994 r. ponownie samodzielna gmina. Obejmuje osiedla: Kostków, Jasienie, …

Młynówka – Młynka

0 commentsPolska

Młynówka (też: Młynka) — sztuczny kanał wodny, wykorzystujący wody Wisły i biegnący wzdłuż jej lewego brzegu od Wisły Obłaźca do Skoczowa. Początek bierze w jazie wodnym na Wiśle w Obłaźcu i po 16 km uchodzi do Wisły w Harbutowicach. Posiada …